Vedenie účtovníctva Žilina, mzdy, dane, poradenstvo, ekonomické služby

Zoznam linkov

www.drsr.sk – Daňové riaditeľstvo SR

www.finance.gov.sk – Ministerstvo financií SR

www.socpoist.sk – Sociálna poisťovňa

www.vszp.sk – Všeobecná zdravotná poisťovňa

www.dovera.sk – Zdravotná poisťovňa Dôvera

www.unionzp.sk – Union zdravotná poisťovňa

www.orsr.sk – Obchodný register na internete

www.zrsr.sk – Živnostenský register na internete

www.zbierka.sk – Právne predpisy SR

www.nbs.sk – Národná banka slovenska

www.ecb.eu – Európska centrálna banka

www.porada.sk – Informácie a diskusie k problematike účtovníctva

IČ DPH v EÚ – overovanie IČ pre DPH v rámci EÚ