Vedenie účtovníctva Žilina, mzdy, dane, poradenstvo, ekonomické služby

Ďalšie poskytované služby

Firemné sídlo

 • Sídlo pre našich zákazníkov zapísané v obch. registri už od 30€ / mesiac
 • Úspora nákladov na prenájom
 • Poštová schránka označená firemným názvom
 • Preberanie a úschova pošty
 • Spracovanie pošty a elektronické preposielanie
 • Vlastná telefónna linka a preberanie hovorov

Poradenstvo

 • Spracovanie podnikateľských plánov a zámerov
 • Podklady pre bankové úvery
 • Finančnej analýzy
 • Rekonštrukcia účtovníctva za minulé obdobia
 • Sprostredkovanie auditu
 • Účtovné poradenstvo

Administratívne služby

 • Preberanie a úschova pošty
 • Spracovanie pošty a elektronické preposielanie
 • Vlastná telefónna linka a preberanie hovorov
 • Sekretárske služby

Daňová optimalizácia

 • Legálne možnosti daňovej optimalizácie v súlade s platnou legislatívou
 • Minimalizácia daňového zaťaženia
 • Daňové plánovanie