Vedenie účtovníctva Žilina, mzdy, dane, poradenstvo, ekonomické služby

Agentúra TEMPO

Spoločnosť Agentúra TEMPO s.r.o. vznikla v roku 2005 ako pokračovanie živnosti založenej v roku 1999.

Spoločnosť sa zaoberá poskytovaním komplexných ekonomických služieb pre svojich klientov. Naším klientom vychádzame v ústrety v maximálne možnej miere , tak aby sa mohli venovať svojmu biznisu. Orientujeme sa za nich v zložitej spleti často sa meniacich zákonov a predpisov.

Spracúvame podvojné a jednoduché účtovníctvo , poskytujeme účtovné poradenstvo a účtovný dozor. Služby poskytujeme na vysokej profesionálnej úrovni, ktorú dosahujeme pravidelným vzdelávaním našich zamestnancov. V naliehavých prípadoch sme dostupní 7 dní v týždni / 24 hodín denne. Preberáme za klientov komunikáciu s daňovým úradom a poisťovňami.

Poskytujeme kompletný personálny servis pre našich zákazníkov. Personálna práca začína prípravou a konzultáciou pracovnej zmluvy pre Vašich zamestnancov, pokračuje výpočtom miezd a odvodov, komunikáciou s poisťovňami a daňovým úradom a Vy obdržíte finálne podklady k úhrade.

 

Náš tím tvoria profesionálne školení odborníci

tomas-polak.jpg

Ing. Tomáš Polák

konateľ / senior účtovník
katarina-polakova.jpg

Katarína Poláková

konateľ / senior mzdár a personalista
silvia-schmidtova.jpg

Mgr. Silvia Schmidtová

senior účtovník / mzdár a personalista
patricia-junasova.jpg

Ing. Patrícia Junasová

senior účtovník / mzdár a personalista
eunika-vargova.jpg

Eunika Vargová Krajewska

junior účtovník
petra-ferancova.jpg

Petra Ferancová

back office / junior účtovník
Agentúra TEMPO s.r.o.
Jánošíkova 1, 010 01 Žilina

IČO: 364 33 292
DIČ: 2022039008
IČ DPH: SK 2022039008

Spoločnosť Agentúra TEMPO s.r.o. je zapísaná v Obch. reg. Okr. Súdu Žilina, oddiel s.r.o., vložka č.: 16510/L.