Vedenie účtovníctva Žilina, mzdy, dane, poradenstvo, ekonomické služby

Outsourcing účtovníctva Žilina

Outsourcingom sa označuje presun vybraných vnútropodnikových činností nesúvisiacich s hlavnou činnosťou firmy na externý subjekt.
Základným cieľom outsourcingu ekonomických služieb je znižovanie nákladov na vlastné účtovné oddelenie  a sústredenie sa na hlavnú činnosť spoločnosti (core biznis).

Pre klienta je prínosom „zbavenie“ sa starostí za svoje účtovníctvo a mzdy a samozrejme presun zodpovednosti na dodávateľa služieb.

Výhody

 • kvalita akú Vám poskytne interné oddelenie, s výrazne nižšími nákladmi
 • presun zodpovednosti na dodávateľa
 • non – stop prístup k účtovným údajom cez internet z akéhokoľvek miesta na planéte
 • priebežne aktualizované údaje o Vašej finančnej situácii
 • ekonomické a finančné analýzy k dispozícii okamžite

Riešenie

Zákazník sa pripája na diaľku prostredníctvom zabezpečeného pripojenia k našim serverom, kde beží samotný program. Všetky údaje sú k dispozícii nepretržite on – line.

Zákazník ma vlastné užívateľské kontá, ktorým sa prihlasuje do systému. Každý úžívateľ má vlastný účet s definovanými príspupovými právami. Systém poskytuje neustály prehľad o stave pohľadávok a záväzkov, stave DPH a hospodárskom výsledku.

Zákazník si vystavuje objednávky, faktúry, vedie skladovú evidenciu. Prvotné doklady sa prevádzajú do elektronickej formy, takže sú k dispozícii neustále všetkým oprávneným užívateľom.

Poskytované služby

 • inštalácia, zaškolenie a garancia bezporuchového chodu systému
 • poskytovanie aktuálnych informácii o legislatívnych zmenách – emailový newsletter
 • reporting podľa požiadaviek klienta elektronicky
 • elektronická komunikácia so štátnimi inštitúciami – formou zaručeného podpisu
 • elektronická komunikácia s klientom
 • fyzická účasť na kontrole zo strany štátnych inštitúcií
 • zastupovanie klienta pred daňovým úradom a poisťovňami
 • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú klientovi
 • pravidelné zálohovanie údajov na našich serveroch
 • účtovné poradenstvo
 • sprostredkovanie auditu + fyzická účasť na audite
 • poskytujeme služby na celom území SR
 • reporting a komunikácia v anglickom jazyku