Vedenie účtovníctva Žilina, mzdy, dane, poradenstvo, ekonomické služby

Poradňa

Stravovanie zamestnancov – 19.04.2011

Otázka:

V tomto roku sa zvyšovali sumy stravného , ktoré majú vplyv na nároky zamestnancov v oblasti poskytnutého stravovania. Koľko musí zamestnávateľ prispievať v súčasnom období na cenu jedla a aká musí byť najnižšia hodnota stravovacej poukážky, ak zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie zamestnancov formou tzv. gastrolístkov ?

Čítaj viac

Predčasný dôchodca – 06.04.2010

Otázka:

Zamestnanec a súčasne poberateľ predčasného starobného dôchodku má od 1. marca 2011 pozastavené vyplácanie dôchodku. Môže podpísať vyhlásenie, aby mu od marca zamestnávateľ pri výpočte preddavkov na daň uplatnil nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka alebo nemá na túto nezdaniteľnú časť základu dane nárok ?

Čítaj viac

Práca v anglicku a zdaňovanie – 30.03.2010

Otázka:

Dcéra bola časť roka 2010 nezamestnaná a potom odišla pracovať do Anglicka. Príjem zo zamestnania jej tam bol zdaňovaný. Musí podať na Slovensku daňové priznanie a ako, keď príde domov na krátku dobu až koncom apríla ?

Čítaj viac

Podielové spoluvlastníctvo a príjem z nájmu – 23.03.2011

Otázka:

Fyzické osoby žijú ako druh a družka, majú rodinný dom v podielovom spoluvlastníctve obstaraný zmluvou o spoločnej kúpe veci, podľa ktorej každý vlastní ½ domu. Tento dom v roku 2010 prenajímali, obaja sú registrovaní na daňovom úrade. Môžu si rozdeliť príjem z prenájmu iným pomerom ako na polovicu ? Muž je zamestnaný, žena je živnostníčka. Môže si žena zo svojho podielu na príjme z nájomného uplatniť paušálne výdavky a rovnako paušálne výdavky aj pri príjmoch zo živnosti ?

Čítaj viac

Zamestnanecká prémia – 16.03.2011

Otázka:

Robíme ročné zúčtovanie zamestnancovi, ktorý si uplatňuje nárok na zamestnaneckú prémiu. V roku 2010 pracoval 4 mesiace na dohodu, 2 mesiace bol nezamestnaný a od 1. 7. 2010 je v pracovnom pomere. Za prácu na dohodu mal hrubý príjem 720 eur, z pracovného pomeru 1 200 eur. Iné príjmy v roku 2010 nemal. Na akú výšku zamestnaneckej prémie má nárok ?

Čítaj viac

Preddavky na daň z príjmov PO – 09.03.2011

Otázka:

Spoločnosť s ručením obmedzeným vznikla zápisom do obchodného registra k 1. novembru 2010. V roku 2010 sme neplatili preddavky na daň. Do 31. marca 2011 podáme daňové priznanie k dani z príjmov. Ako to bude s platením preddavkov v roku 2011 ?

Čítaj viac

Výhra – 02.03.2011

Otázka:

V reklamnej súťaži som vyhrala elektrospotrebič v hodnote 200 eur. Okrem príjmov zo zamestnania a uvedenej výhry som nemala žiadne iné príjmy. Organizátor súťaže mi oznámil, že si mám výhru sama zdaniť. V minulých rokoch som žiadala zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov, daňové priznanie som nikdy nepodávala. Akým spôsobom mám zabezpečiť zdanenie ?

Čítaj viac

Príjmy zo zahraničia – 23.02.2011

Otázka:

V roku 2010 som mal príjmy od dvoch slovenských zamestnávateľov a prímy zo zamestnania za 6 mesiacov v Českej republike. U jedného zo slovenských zamestnávateľov mi nevyšli preddavky na daň, preddavky boli zrazené len u druhého zamestnávateľa. V Českej republike mi po vykonanom ročnom zúčtovaní nevyšla žiadna daň. Musím zdaniť príjmy z Českej republiky /70 227 CZK/ na Slovensku ? V roku 2010 som si platil životné poistenie, môžem si ho uplatniť ako odpočítateľnú položku ?

Čítaj viac

Darovanie 2 % dane v roku 2010 – 15.02.2011

Otázka:

Sme spoločnosť s ručením obmedzeným a každoročne vypĺňame v daňovom priznanívyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane neziskovej organizácii. Tohto roku musíme ešte darovať finančné prostriedky, aby mohli byť poukázané 2 % zaplatenej dane. Mal byť tento dar poskytnutý do konca roku 2010 a mal byť poskytnutý tej istej neziskovej organizácii, ktorej chceme poukázať 2 % zaplatenej dane ?

Čítaj viac
LOAD MORELoading ...