Vedenie účtovníctva Žilina, mzdy, dane, poradenstvo, ekonomické služby

Účtovný dozor Žilina

Hlavným cieľom a zmyslom účtovného dozoru je identifikácia chýb v účtovníctve klienta a prevencia vzniku ďalších chýb a nedostatkov, ktoré majú negatívny vplyv na schopnosť účtovného systému poskytovať relevatné výstupy pre riadenie, ako aj následky vo forme pokút a penále zo strany štátnych inštitúcií.

Služba zahŕňa

 • analýza fungovania účtovného systému spoločnosti
 • okamžité odstránenie odhalených nedostatkov
 • kontrola účtovníctva na týždennej / mesačnej / štvrťročnej báze
 • poradenstvo a konzultácie
 • pomoc pri zostavení účtovnej závierky
 • príprava podkladov pre daňové priznanie
 • zabezpečenie súčinnosti s daňovým poradcom a audítorom
 • prevzatie zodpovednasti za správnosť dozorovaného účtovníctva
 • súčinnosť pri daňovej kontrole
 • komunikáciu s daňovým úradom a poisťovňami
 • finančnú analýzu a reporting