Vedenie účtovníctva Žilina, mzdy, dane, poradenstvo, ekonomické služby

Mzdy a personalistika Žilina

Nahradíme vašu mzdovú učtáreň a HR oddelenie

Trendom dnešnej doby je venovať sa marketingu a zárobkovej činnosti a starosti spojené s personálnou agendou a výpočtom miezd prenechať účtovným spoločnostiam. Toto rozhodnutie Vám ušetrí prevádzkové náklady za vlastnú mzdovú učtáreň – neplatíte mzdovú účtovníčku , odvody, potrebné vzdelávanie a v neposlednej rade software. Mzdy v našej spoločnosti spracovávajú pravidelne odborne školení mzdoví účtovníci, čo je nevyhnutná podmienka v spleti neustále sa meniacich zákonov a predpisov. Výstupy sú pripravované rýchlo, diskrétne a spoľahlivo, buď v papierovej podobe alebo elektronicky, v slovenskom alebo anglickom jazyku.

V prípade otázok a dotazov sme Vám každý deň k dispozícii telefonicky alebo prostredníctvom e- mailu.

Mesačné spracovanie miezd

 • Spracovanie a vyhotovenie výplatných pások
 • Doručenie výplatných pások – papierovo alebo elektronicky prostredníctvom zaheslovaných emailov
 • Výpočet poistných odvodov za zamestnancov a zamestnávateľa
 • Zrážky zo mzdy – exekúcia, splátky
 • Výpočet príspevkov do 2. a 3. piliera (doplnkové dôchodkové sporenie)
 • Vyhotovenie mesačného prevodného príkazu pre vašu banku
 • Archivácia agendy

Komunikácia s úradmi a poisťovňami

 • Plné zastúpenie klienta v komunikácii s úradmi a poisťovňami
 • Spracovanie výkazov do sociálnej a zdravotných poisťovní
 • Prihlášky a odhlášky do poisťovní
 • Spracovanie tlačív, prehľadov a hlásení na daňový úrad
 • Príprava a zasielanie podkladov Štatistickému úradu
 • Vypracovanie ročného zúčtovania daní

Spracovanie personálnej agendy

 • Pracovnoprávny servis – konzultácie
 • Optimalizácia pracovnoprávnych vzťahov
 • Vedenie personálnych zložiek
 • Nástup a výstup zamestnancov
 • Príprava a spracovanie pracovných zmlúv a dohôd
 • Potvrdenia a dokumenty pre zamestnancov
 • Dohody o hmotnej zodpovednosti
 • Organizačný poriadok
 • Archivácia personálnej agendy

Ostatné služby

 • Komunikácia s daňovým úradom a poisťovňami v mene klienta
 • Poradenské a konzultačné služby
 • Reporting v elektronickej forme podľa požiadaviek klienta
 • Pravidelné informácie o zmenách v mzdovej oblasti mailom
 • Výstupy aj v anglickom jazyku