Vedenie účtovníctva Žilina, mzdy, dane, poradenstvo, ekonomické služby

Daňová agenda Žilina

Daň z pridanej hodnoty

 • Registrácia platiteľa na DÚ – povinná, dobrovoľná
 • Evidencia DPH podľa zákona o DPH
 • Daňové priznanie k DPH
 • Kontrolný výkaz
 • Vypracovanie súhrnných výkazov
 • Elektronické podávanie daňových priznaní formou zaručeného elektronického podpisu

Daň z príjmov – právnické osoby

 • Daňová optimalizácia
 • Transformácia účtovného výsledku na daňový základ
 • Pripočitateľné položky k základu dane
 • Odpočitateľné položky
 • Platenie preddavkov na daň
 • Odložená daň

Daň z príjmov – fyzické osoby

 • Daňové priznanie typu A – zamestanci
 • Daňové priznnie typu B – podnikatelia
 • Daňová evidencia
 • Paušálne výdavky

Daň z motorových vozidiel

 • Priznanie