Vedenie účtovníctva Žilina, mzdy, dane, poradenstvo, ekonomické služby

Sadzby odvodov na sociálnu poisťovňu v rokoch 2007 – 2013

V tabuľke je prehľadný rozpis sadzieb odvodov na sociálnu poisťovňu v rokoch 2007 – 2013

Rok 2013

Tabuľka minimálnych a maximálnych odvodov a vymeriavacích základov pre Sociálnu poisťovňu je platná od 01.01.2013

Legenda:

NP – nemocenské poistenie

DP – dôchodkové poistenie

PvN – poistenie v nezamestnanosti

GP – garančné poistenie

UP – úrazové poistenie

RF – rezervný fond

 

NP DP PvN GP UP RF spolu
Starobné Invalidné
od 1.1.2013
Zamestnanec Sadzba % 1,4 4 3 1 9,4
Minimálny VZ neup. neup. neup. neup.
Suma 0,00
Maximálny VZ 3930,00 3930,00 3930,00 3930,00
Suma 55,02 157,20 117,90 39,30 369,42
Zamestnávateľ Sadzba % 1,4 14 3 1 0,25 0,8 4,75 25,2
Minimálny VZ neup. neup. neup. neup. neup. neup. neup.
Suma 0,00
Maximálny VZ 3930,00 3930,00 3930,00 3930,00 3930,00 neob. 3930,00
Suma 55,02 550,20 117,90 39,30 9,82 186,66 958,90
SZČO Sadzba % 4,4 18 6 4,75 33,15
Minimálny VZ 393,00 393,00 393,00 393,00
Suma 17,29 70,74 23,58 18,66 130,27
Maximálny VZ 3930,00 3930,00 3930,00 3930,00
Suma 172,92 707,40 235,80 186,66 1302,78
Dobrovoľne

poistená

osoba

Sadzba % 4,4 18 6 2 4,75 35,15
Minimálny VZ 393,00 393,00 393,00 393,00 393,00
Suma 17,29 70,74 23,58 7,86 18,66 138,13
Maximálny VZ 3930,00 3930,00 3930,00 3930,00 3930,00
Suma 172,92 707,40 235,80 78,60 186,67 1381,39

 

Rok 2012

 

Tabuľka minimálnych a maximálnych odvodov a vymeriavacích základov pre Sociálnu poisťovňu je platná od 01.01.2012

Legenda:

NP – nemocenské poistenie

DP – dôchodkové poistenie

PvN – poistenie v nezamestnanosti

GP – garančné poistenie

UP – úrazové poistenie

RF – rezervný fond

 

NP DP PvN GP UP RF spolu
Starobné Invalidné
od 1.1.2012
Pracovník Sadzba % 1,4 4 3 1 9,4
Minimálny VZ neup. neup. neup. neup.
Suma 0,00
Maximálny VZ 1153,50 3076,00 3076,00 3076,00
Suma 16,14 123,04 92,28 30,76 262,22
Firma Sadzba % 1,4 14 3 1 0,25 0,8 4,75 25,2
Minimálny VZ neup. neup. neup. neup. neup. neup. neup.
Suma 0,00
Maximálny VZ 1153,50 3076,00 3076,00 3076,00 1153,50 neob. 3076,00
Suma 16,14 430,64 92,28 30,76 2,88 146,11 718,81
SZČO Sadzba % 4,4 18 6 4,75 33,15
Minimálny VZ 339,89 339,89 339,89 339,89
Suma 14,95 61,18 20,39 16,14 112,66
Maximálny VZ 1153,50 3076,00 3076,00 3076,00
Suma 50,75 553,68 184,56 146,11 935,10
Dobrovoľne

poistená

osoba

Sadzba % 4,4 18 6 2 4,75 35,15
Minimálny VZ 339,89 339,89 339,89 339,89 339,89
Suma 14,95 61,18 20,39 6,79 16,14 119,45
Maximálny VZ 1153,50 3076,00 3076,00 3076,00 3076,00
Suma 50,75 553,68 184,56 61,52 146,11 996,62