Vedenie účtovníctva Žilina, mzdy, dane, poradenstvo, ekonomické služby

Sadzby náhrad za používanie motorových vozidiel pri pracovných cestách 2002 – 2011

 

2.  Podľa § 7 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách:
Právny predpis Účinnosť Náhrada Suma základnej náhrady
opatrenie MPSVaR SR patrí od
(§ 8 ods. 1) Jednostopové vozidlá Osobné cestné
a trojkolky motorové vozidlá
č. 339/2002 Z. z. 1.7.2002 1.7.2002 1,300 4,700
č. 198/2003 Z. z. 11.6.2003 1.7.2003 1,500 5,400
č. 260/2004 Z. z. 29.4.2004 1.5.2004 1,700 6,200
č. 181/2008 Z. z. 24.5.2008 1.6.2008 1,500 5,500
č. 632/2008 Z. z. 1.1.2009 1.1.2009 0,050 0,183

 

Legislatíva:

Zákon o cestovných náhradách v úplnom znení: 283_2002_PZ

Opatrenie MPSVaR SR o sadzbách stravného (tuzemské): 533_2010_stravne_TPC

Opatrenie MPSVaR SR o sadzbách stravného (zahraničné): 482_2010_stravne_ZPC

Náhrada za používanie cestných mot. vozidiel na prac. cesty: 632_2008

 

Školenia – Cestovné náhrady :

Školenia sa konajú v Bratislave.

Miesto konania je DK Ružinov, Ružinovská 28, Bratislava

Cena: 39,90 EUR / 1 osoba

Lektor: Ing. Ľuboslava MINKOVÁ – autorka zákona, Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR