Vedenie účtovníctva Žilina, mzdy, dane, poradenstvo, ekonomické služby

Sadzby cestovných náhrad 2002 – 2011

 

2. Podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách
Právny predpis Účinnosť Stravné patrí od Dĺžka trvania pracovnej cesty v hodinách
opatrenie MPSVaR SR (§ 8 ods. 1) 5 – 12 12 – 18 nad 18
č. 338/2002 Z. z. 1.7.2002 1.7.2002 72 Sk 110 Sk 170 Sk
č. 467/2003 Z. z. 27.11.2003 1.12.2003 80 Sk 122 Sk 188 Sk
č. 615/2005 Z. z. 24.12.2005 1.1.2006 89 Sk 135 Sk 208 Sk
č. 180/2008 Z. z. 24.5.2008 1.6.2008 98 Sk 149 Sk 230 Sk
č. 621/2008 Z. z. 1.1.2009 1.1.2009 3,30 € 5 € 7,70 €
č. 110/2009 Z. z. 25.3.2009 1.4.2009 3,60 € 5,40 € 8,30 €
č. 533/2010 Z.z. 21.12.2010 1.1.2011 3,80 € 5,70 € 8,80 €

 

Legislatíva:

Zákon o cestovných náhradách v úplnom znení: 283_2002_PZ

Opatrenie MPSVaR SR o sadzbách stravného (tuzemské): 533_2010_stravne_TPC

Opatrenie MPSVaR SR o sadzbách stravného (zahraničné): 482_2010_stravne_ZPC

Náhrada za používanie cestných mot. vozidiel na prac. cesty: 632_2008

 

Školenia – Cestovné náhrady :

Školenia sa konajú v Bratislave.

Miesto konania je DK Ružinov, Ružinovská 28, Bratislava

Cena: 39,90 EUR / 1 osoba

Lektor: Ing. Ľuboslava MINKOVÁ – autorka zákona, Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR