Vedenie účtovníctva Žilina, mzdy, dane, poradenstvo, ekonomické služby

Sadzby cestovných náhrad 1992 – 2002

V tabuľke nižšie je uvedený prehľad cestovných náhrad od roku 1992 do roku 2002.

Cestovné náhrady sú stanovené opatreniami Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

 

1. Podľa § 8 ods. 2 zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách:
Právny predpis Účinnosť Dĺžka trvania pracovnej cesty v hodinách
opatrenie MPSVaR SR 5 – 12 12 – 18 18 – 24
zákon č. 119/1992 Zb. 1.5.1992 23 Kčs 36 Kčs 57 Kčs
čiastka 128/1992 Zb. 1.1.1993 25 Sk 39 Sk 62 Sk
č. 84/1993 Z. z. 1.5.1993 32 Sk 50 Sk 80 Sk
č. 323/1993 Z. z. 1.1.1994 34 Sk 53 Sk 85 Sk
č. 35/1994 Z. z. 1.3.1994 36 Sk 56 Sk 89 Sk
č. 124/1994 Z. z. 1.6.1994 38 Sk 59 Sk 93 Sk
č. 316/1994 Z. z. 1.12.1994 40 Sk 63 Sk 99 Sk
č. 16/1995 Z. z. 1.2.1995 42 Sk 67 Sk 105 Sk
č. 68/1995 Z. z. 1.5.1995 44 Sk 70 Sk 109 Sk
č. 248/1995 Z. z. 1.12.1995 46 Sk 73 Sk 114 Sk
č. 213/1996 Z. z. 1.8.1996 48 Sk 76 Sk 118 Sk
č. 383/1996 Z. z. 1.1.1997 50 Sk 79 Sk 123 Sk
č. 137/1997 Z. z. 1.6.1997 52 Sk 82 Sk 127 Sk
č. 361/1997 Z. z. 1.1.1998 54 Sk 85 Sk 131 Sk
č. 146/1998 Z. z. 1.6.1998 56 Sk 88 Sk 136 Sk
č. 363/1998 Z. z. 1.12.1998 58 Sk 91 Sk 140 Sk
č. 81/1999 Z. z. 1.5.1999 60 Sk 94 Sk 144 Sk
č. 262/1999 Z. z. 1.11.1999 62 Sk 97 Sk 149 Sk
č. 112/2000 Z. z. 1.4.2000 64 Sk 99 Sk 153 Sk
č. 217/2000 Z. z. 1.8.2000 66 Sk 102 Sk 158 Sk
č. 98/2001 Z. z. 1.4.2001 68 Sk 104 Sk 162 Sk
č. 231/2001 Z. z. 1.7.2001 70 Sk 107 Sk 166 Sk
č. 573/2001 Z. z. 1.1.2002 72 Sk 110 Sk 170 Sk

 

Legislatíva:

Zákon o cestovných náhradách v úplnom znení: 283_2002_PZ

Opatrenie MPSVaR SR o sadzbách stravného (tuzemské): 533_2010_stravne_TPC

Opatrenie MPSVaR SR o sadzbách stravného (zahraničné): 482_2010_stravne_ZPC

Náhrada za používanie cestných mot. vozidiel na prac. cesty: 632_2008

 

Školenia – Cestovné náhrady :

Školenia sa konajú v Bratislave.

Miesto konania je DK Ružinov, Ružinovská 28, Bratislava

Cena: 39,90 EUR / 1 osoba

Lektor: Ing. Ľuboslava MINKOVÁ – autorka zákona, Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR