Vedenie účtovníctva Žilina, mzdy, dane, poradenstvo, ekonomické služby

Prehľad minimálnych odvodov pre SZČO v rokoch 2005 – 2013

Zdravotné poistenie:

Sadzby zdravotného poistenia pre SZČO ( samostatne zárobkovo činné osoby )

Jedná sa o napr. živnostníkov

 

Rok Minimálny odvod Maximálny odvod
2005 910,- Skk
2006 966,- Skk
od 1.8.2007 1064,- Skk
od 1.1.2008 1134,- Skk 7880,- Skk
od 1.1.2009 41,37 € 140,43 €
od 1.1.2010 44,73 € 303,67 €
od 1.1.2011 46,06 € 312,69 €
od 1.1.2012 47,58 € 322,98 €
od 1.1.2013 55,02 € 550,20 €

 

Sociálne poistenie:

Sadzby sociálneho poistenia pre SZČO ( samostatne zárobkovo činné osoby )

Jedná sa o napr. živnostníkov

Rok Minimálny odvod Maximálny odvod
od 1.1.2009 97,80 € 812,90 €
od 1.4.2009 89,70 € 739,30 €
od 1.7.2009 89,70 € 799,50 €
od 1.1.2010 96,90 € 799,50 €
od 1.7.2010 96,90 € 823,20 €
od 1.1.2011 109,07 € 905,25 €
od 1.1.2012 112,66 € 935,10 €
od 1.1.2013 130,27 € 1302,79 €