Vedenie účtovníctva Žilina, mzdy, dane, poradenstvo, ekonomické služby

Minimálna mzda

Rok 2013

S účinnosťou od 1. Januára 2013 bola suma minimálnej mzdy na základe nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 326/2012 Z.z. stanovená nasledovne:

– 337,70 EUR za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou

– 1,941 EUR za každú hodinu odpracovanú zamestnancom

 

Mesačná minimálna mzda sa uplatňuje len u zamestnancov odmeňovaných formou mesačnej mzdy. V prípade zamestnancov, ktorí sú odmeňovaní inou formou ako je mesačná mzda /napr. hodinová, úkolová a pod./ vychádza sa u nich z hodinovej minimálnej mzdy.

 

Základná suma minimálnej mesačnej mzdy sa uplatňuje len pri splnení nasledovných podmienok:

– Zamestnanec odpracuje v mesiaci plný mesačný časový fond pracovného času

– Zamestnanec pracuje v ustanovenom týždennom pracovnom čase

 

Pokiaľ má zamestnanec napr. kratší pracovný čas alebo neodpracoval všetky pracovné hodiny, suma mesačnej minimálnej mzdy sa mu pomerne zníži.

 

Nasledovná tabuľka vyjadruje zvýšovanie minimálnej mzdy podľa stupňa náročnosti práce v roku 2013

 

Stupeň náročnosti Koeficient min. mzdy 40 hod/týždeň €/hodina 37,5 hod/týždeň €/hodina 38,75 hod/týždeň €/hodina 40, 38,75 a 37,5 hod/týždeň €/mesiac
1 1,00 1,9410 2,0036 2,0704 337,70
2 1,20 2,3292 2,4043 2,4845 405,20
3 1,40 2,7174 2,8051 2,8986 472,80
4 1,60 3,1056 3,2058 3,3126 540,30
5 1,80 3,4938 3,6065 3,7267 607,90
6 2,00 3,8820 4,0072 4,1408 675,40

 

Rok 2012

S účinnosťou od 1. januára 2012 bola suma minimálnej mzdy na základe nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 343/2011 Z.z. stanovená nasledovne:

– 327,20 EUR za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou

– 1,880 EUR za každú hodinu odpracovanú zamestnancom

 

Mesačná minimálna mzda sa uplatňuje len u zamestnancov odmeňovaných formou mesačnej mzdy. V prípade zamestnancov, ktorí sú odmeňovaní inou formou ako je mesačná mzda /napr. hodinová, úkolová a pod./ vychádza sa u nich z hodinovej minimálnej mzdy.

 

Základná suma minimálnej mesačnej mzdy sa uplatňuje len pri splnení nasledovných podmienok:

– Zamestnanec odpracuje v mesiaci plný mesačný časový fond pracovného času

– Zamestnanec pracuje v ustanovenom týždennom pracovnom čase

 

Pokiaľ má zamestnanec napr. kratší pracovný čas alebo neodpracoval všetky pracovné hodiny, suma mesačnej minimálnej mzdy sa mu pomerne zníži.

 

Nasledovná tabuľka vyjadruje zvýšovanie minimálnej mzdy podľa stupňa náročnosti práce v roku 2012

 

Stupeň náročnosti Koeficient min. mzdy 40 hod/týždeň €/hodina 37,5 hod/týždeň €/hodina 38,75 hod/týždeň €/hodina 40, 38,75 a 37,5 hod/týždeň €/mesiac
1 1,00 1,8800 1,9406 2,0053 327,20
2 1,20 2,2560 2,3288 2,4064 392,60
3 1,40 2,6320 2,7169 2,8075 458,10
4 1,60 3,0080 3,1050 3,2085 523,50
5 1,80 3,3840 3,4932 3,6096 589,00
6 2,00 3,7600 3,8813 4,0107 654,40

 

Rok 2011

S účinnosťou od 1. januára 2011 bola suma minimálnej mzdy na základe nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 408/2010 Z.z. stanovená nasledovne:

– 317,-  EUR za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou

– 1,822 EUR za každú hodinu odpracovanú zamestnancom

 

Mesačná minimálna mzda sa uplatňuje len u zamestnancov odmeňovaných formou mesačnej mzdy. V prípade zamestnancov, ktorí sú odmeňovaní inou formou ako je mesačná mzda /napr. hodinová, úkolová a pod./ vychádza sa u nich z hodinovej minimálnej mzdy.

 

Základná suma minimálnej mesačnej mzdy sa uplatňuje len pri splnení nasledovných podmienok:

– Zamestnanec odpracuje v mesiaci plný mesačný časový fond pracovného času

– Zamestnanec pracuje v ustanovenom týždennom pracovnom čase

 

Pokiaľ má zamestnanec napr. kratší pracovný čas alebo neodpracoval všetky pracovné hodiny, suma mesačnej minimálnej mzdy sa mu pomerne zníži.

 

Nasledovná tabuľka vyjadruje zvýšovanie minimálnej mzdy podľa stupňa náročnosti práce v roku 2011

 

Stupeň náročnosti Koeficient min. mzdy 40 hod/týždeň €/hodina 37,5 hod/týždeň €/hodina 38,75 hod/týždeň €/hodina 40, 38,75 a 37,5 hod/týždeň €/mesiac
1 1,00 1,8220 1,9435 1,8808 317,00
2 1,20 2,1864 2,3322 2,2569 380,40
3 1,40 2,5508 2,7209 2,6331 443,80
4 1,60 2,9152 3,1095 3,0092 507,20
5 1,80 3,2796 3,4982 3,3854 570,60
6 2,00 3,6440 3,8869 3,7615 634,00