Vedenie účtovníctva Žilina, mzdy, dane, poradenstvo, ekonomické služby

Daňový bonus

Prehľad výšky daňového bonusu za roky 2008 – 2013

Daňový bonus
pred 1.7.2008 555,- Skk
od1.7.2008 582,- Skk
od 1.1.2009 19,32 EUR
od 1.7.2009 20 EUR
od 1.7.2010 20,02 EUR
od 1.7.2011 20,51 EUR
od 1.7.2012 21,03 EUR
ročný za rok 2012 249,24 EUR
od 1.1.2013 21,03 EUR