Vedenie účtovníctva Žilina, mzdy, dane, poradenstvo, ekonomické služby

Minimálna hodnota stravného lístka

Obdobie Min. hodnota Max. hodnota
od 1.1.2006 67,- Sk
od 1.6.2008 74 Sk / 2,46 €
od 1.1.2009 2,48 €
od 1.4.2009 2,70 € 3,60 €
od 1.1.2011 2,85 € 3,80 €
od 1.9.2012 3,- € 4,- €

 

Minimálna hodnota stravovacej poukážky musí od 1. septembra 2012 predstavovať 3,- €.

Suma stravného sa vypočítava ako minimálne 75% zo sumy stravného na tuzemskej pracovnej ceste. Táto suma bola opatrením 248/2012 z.z. zvýšená z 3,80 € na 4,- €.

Opatrenie MPSVaR SR o sadzbách stravného (tuzemské): 2_248_2012_stravne_tpc